Over Tjalliena Ponjée

Gegevens

Hoogtij en Tjalliena Ponjee.

Sinds 2012 ben ik geregistreerd Davis®Counselor. Als DC ben ik in staat om mensen te leren gebruik te maken van de aanwezige capaciteiten door ze beter te leren omgaan met hun belemmeringen. Behalve mijn de kennis en ervaring vanuit mijn Davis opleiding maak ik daarbij ook gebruik van mijn jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen en volwassenen.

Ik ben begonnen als groepsleerkracht op een basisschool in Zeeland. Vervolgens ben ik als onderwijsadviseur gaan werken bij RPCZ, schoolbegeleidingsdienst in Zeeland. Werken aan de verbetering van het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen werd mijn passie.

Om hier een betere bijdrage aan te kunnen leveren heb ik de ECHA (European Council for High Ability) opleiding gevolgd aan het centrum voor begaafdheidsonderzoek aan de Radboud universiteit.

In 2008 ben ik gestart met HoogTij. Ik heb voor veel Zeeuwse schoolbesturen de scholing verzorgd voor leerkrachten en directies op het gebied van hoogbegaafdheid. Eveneens vanuit HoogTij ben ik betrokken geweest bij de opzet van Leonardo Onderwijs in Zeeland.

Door mijn werk ontmoette ik veel kinderen die wel hoge capaciteiten hadden maar slechte resultaten haalden op school. Veel van deze kinderen blijken 'Beelddenkers' te zijn.

Beelddenkers zijn mensen met andere capaciteiten dan in een woorddenkende onderwijs gevraagd worden. Ze komen zo onvoldoende tot hun recht.

Met mijn Davis®counseling ben ik in staat om door middel van een kortdurende intensieve begeleiding beelddenkende kinderen en volwassenen te helpen belemmeringen bij het leren en presteren te overwinnen. Davis® technieken zijn een uitgelezen antwoord voor beelddenkende kinderen en volwassenen met dyslexie, dyscalculie, add en adhd.

Hoogtij staat voor gebruik maken van je capaciteiten en presteren op een hoog niveau

Vaardigheden

DyslexieDyscalculieHoogbegaafdheidAandachts- en motivatieproblemenPedagogische en didactische analyse

Ervaring